U en roken

Lichamelijk

Demo behandeling

Veel rokers zijn bang voor aankomen als ze stoppen met roken. Die extra kilo's maken de gezondheidsvoordelen van stoppen met roken echter niet ongedaan. Het hart is er bij gebaat.

Het roken heeft zowel korte- als langetermijneffecten. Nicotine wordt snel in het bloed opgenomen en zorgt al binnen enkele seconden voor een gevoel van ontspanning en een toegenomen concentratie. Nicotine stimuleert in het lichaam de afgifte van adrenaline aan het bloed. Hierdoor worden gevoelens van vermoeidheid onderdrukt, evenals de eetlust.
Roken heeft vooral een directe uitwerking op hart en bloedvaten, de hartslag neemt toe, evenals de bloeddruk. Dit laatste komt omdat de kleine bloedvaten zich vernauwen. Dit kunt u merken aan bijvoorbeeld koude handen en voeten.
Ook heeft nicotine invloed op de insulinehuishouding, waardoor de eetlust afneemt. Deze lichamelijke effecten houden een paar uur aan. Bij een hoge dosis nicotine zal misselijkheid en braken optreden.

Wat u merkt van al deze effecten, is afhankelijk van meerdere aspecten: wat u rookt, hoe vaak u rookt, hoeveel en hoeveel gewenning er al opgetreden is. U wordt namelijk steeds minder gevoelig voor de effecten van het roken, waardoor u steeds meer nicotine nodig hebt om het gewenste effect te bereiken.

Op de lange termijn kan het roken gevolgen hebben voor het hele lichaam, de schadelijke stoffen komen namelijk via het bloed overal in het lichaam terecht. Als u meer over wilt weten over de gevolgen van het roken op uw lichaam, klik dan op onderstaand plaatje.

Lichamelijke gevolgen van roken

Naar de huisarts?

Wanneer u gaat deelnemen aan internetbehandeling, kunt u van uw hulpverlener een verwijsbrief voor uw huisarts krijgen die u zelf kunt printen. Deze brief kunt u eenvoudig meenemen naar de afspraak bij uw huisarts. De verwijsbrief bevat informatie over internetbehandeling en een medische checklist  voor uw arts.

Wanneer u lichamelijke klachten heeft, dan kan dat te maken hebben met uw rookgedrag, maar er kunnen natuurlijk ook andere oorzaken spelen. Aarzel niet om met vragen of voor advies naar uw huisarts te gaan.
Terug

Roken en hart-en vaatziekten

In Nederland leven er, volgens cijfers van de Nederlandse Hartstichting, meer dan 1 miljoen patiënten met een hart-of vaatziekte. Bovendien sterven 1 op de 3 Nederlanders aan hart- en vaatziekten. Roken is voor het ontstaan van hart- en vaatziekten een grote risicofactor. De werkzame stoffen in een sigaret, in dit geval nicotine en koolmonoxide, zijn erg slecht voor het hart en de vaten. Er wordt geschat dat er jaarlijks 5000 sterfgevallen zijn ten gevolgde van hart- en vaatziekten door roken. Wanneer u stopt met roken, zal de kans op hart- en vaatziekten aanzienlijk afnemen.

Hoge bloeddruk
Nicotine maakt de bloedvaten nauwer en de binnenkant van de bloedvaten ruwer. Het lichaam wil deze verruwing tegengaan en reageert alsof het kleine wonden zijn: er ontstaat korstvorming. Langzaam raakt het bloedvat steeds meer verstopt, met als gevolg dat het bloed er niet meer goed door kan stromen. Dit heet atherosclerose.
Nicotine zorgt eveneens voor een hogere bloeddruk, onder andere omdat nicotine uw hart sneller laat kloppen. Roken als de bloeddruk al te hoog is, is een extra belasting voor de bloedvaten. Bovendien werken medicijnen tegen hoge bloeddruk minder goed als u rookt.

Pijn op de borst
Het hart is een spier. Om goed te kunnen werken, heeft het hart (zoals elke spier) zuurstof nodig. Door te roken wordt er minder zuurstof naar uw hart vervoerd en meer koolmonoxide. Door dit zuurstofgebrek kan er pijn op de borst ontstaan.

Hartaanval
Bij een hartaanval krijgt het hart geen zuurstof meer. Dat komt doordat de bloedvaten die zuurstof naar het hart brengen, zijn verstopt. Door roken raken de bloedvaten sneller beschadigd en verstopt waardoor er dus minder zuurstof naar het hart gaat. Rokers hebben dan ook twee maal meer kans op een hartaanval.
Terug

Roken en kanker

Het lichaam bestaat uit cellen, die ‘geprogrammeerd’ zijn om zich zo nu en dan te vernieuwen door zich te delen. Door de schadelijke stoffen in tabaksrook, worden de cellen verstoord met als gevolg dat zij niet meer kunnen stoppen met delen. Deze verstoorde celdeling wordt kanker genoemd.
Roken verhoogt de kans op verschillende vormen van kanker, zoals long-, mond-, keel- maag-, blaas-, nier-, alvleesklier-, rectaal,-, strottenhoofd,- en slokdarmkanker. Zo hebben bijvoorbeeld maar liefst 90% van de mensen die longkanker krijgen, gerookt. Rokers hebben bovendien twee tot vier keer meer kans om mondkanker te krijgen dan niet-rokers. In combinatie met het drinken van alcohol, neemt deze kans nog verder toe.
Terug 

Roken en longziekten

Als u rookt, worden uw longen het meest belast. De rook gaat het eerst naar de longen, en in deze rook zitten veel schadelijke gassen en andere stoffen, waaronder; nicotine, koolmonoxide en teer. De trilhaartjes, die normaal de longen schoonhouden, gaan door de teer aan elkaar vastzitten waardoor ze hun werk niet meer kunnen doen. Dit heeft grote gevolgen voor de longen. Het teer beschadigt de slijmlaag van de longen. Daarbij wordt het slijm zelf ook aangetast door de giftige gassen. Kortom, de natuurlijke balans van het lichaam wordt hiermee verstoord. De twee meest voorkomende longziekten zijn longkanker (lees meer hierover bij roken en kanker) en COPD.
COPD verwijst naar chronische obstructieve longaandoeningen en is een verzamelnaam voor chronische bronchitis en emfyseem. Bij chronische bronchitis zijn de luchtwegen vernauwd door een ontsteking. Bij emfyseem zijn de longen beschadigd. Roken is vaak de belangrijkste oorzaak van deze aandoeningen: maar liefst 75% van de mensen die COPD krijgt, heeft gerookt. Het stoppen met roken geeft vaak al snel verlichting van de COPD-klachten. 
Terug

Roken en uw hersenen

Het roken heeft een negatieve impact op uw hersenen, zo vermindert de doorbloeding en bij ontwenning kunnen er concentratieproblemen optreden. Ook verhoogt roken de kans op het krijgen van dementie, met name Alzheimer. Een ander gevolg van de verminderde doorbloeding is de verhoogde kans op beroertes. Rokers hebben hier meer kans op; naast een verminderde doorbloeding, is de bloeddruk hoger hetgeen kan leiden tot veranderingen aan de bloedvaten. Er zijn twee soorten beroertes: een hersenbloeding en een herseninfarct. Bij een hersenbloeding scheurt er een bloedvat in de hersenen en bij een infarct wordt er een bloedvat afgesloten door een bloedprop in de hersenen. Wanneer u stopt met roken, worden de bloeddruk en doorbloeding al spoedig beter.

Naast deze duidelijke lichamelijke gevolgen, heeft ook de verslaving aan het roken zelf effect op uw hersenen. Een verslaving heeft namelijk ook veel te maken met de processen in uw hersenen. Van sommige activiteiten krijgen we een prettig gevoel, zoals van eten. Het zijn uw hersenen die daarvoor zorgen: als uw iets lekkers eet, geven uw hersenen een positief signaal af. Het is dit signaal dat het eten zo aantrekkelijk voor u maakt.
Dat systeem is het beloningssysteem van uw hersenen. Als u iets doet dat u vooruit helpt in het leven, dan geven uw hersenen een beloningssignaal af: goed gedaan! Dat werkt zo als u iets leuks of fijns doet, na het scoren bij het voetbal, tijdens het vrijen of  terwijl u eet van uw zelfgebakken appeltaart. Ja, dat voelt goed! Eigenlijk belonen uw hersenen u als u iets goeds doet. De hersenen geven dat signaal af door bepaalde stofjes aan te maken die u een lekker gevoel geven. Het is een ingewikkeld proces, dat nog steeds wordt onderzocht.
Nicotine heeft een effect op dat beloningssysteem en dus ook op uw gedrag. Daar gaat iets mis. Uw hersenen reageren alsof nicotine iets positiefs is, ze geven extra veel stoffen af waardoor u zich goed voelt. Uw hersenen worden als het ware gekaapt door de nicotine. Het beloningssysteem raakt in de war. Komt er namelijk geen nicotine in uw lichaam en hersenen, dan worden die geluksstoffen juist te weinig afgegeven. Dan voelt u zich een tijdje down of zit u niet lekker in uw vel.
U wordt dan dus al snel het pad op gestuurd door uw hersenen, het pad van meer nicotine. Alle andere zaken in uw leven lijken minder belangrijk, want die leveren minder geluksstoffen op. Dát verklaart waarom een verslaving soms zo hardnekkig kan zijn. U weet heel goed dat u het anders wilt, dat u eigenlijk liever wilt stoppen met roken. Maar het kost tijd om uw hersenen te resetten en tot die tijd zullen uw hersenen pogingen blijven doen om u de verkeerde kant op te sturen, op zoek naar de geluksstoffen van uw beloningssysteem. Ook daardoor hebben we soms meerdere pogingen nodig om te kunnen stoppen met roken. Ondanks de goede voornemens kan een terugval toch plaatsvinden. Als u wilt stoppen met roken is het daarom belangrijk om extra aandacht te besteden aan dingen waar u een goed gevoel van krijgt.
Terug 

Roken en de mond

In een sigaret zitten veel schadelijke stoffen, die ook hun weerslag hebben op het gebied waar de rook het eerst het lichaam binnenkomt; de mond. Zo kan roken leiden tot mondkanker; lees meer hierover bij roken en kanker. Ook wordt er wel eens gesproken over een zogenaamd ‘rokersgebit’, dat verwijst naar de gele verkleuring van het gebit veroorzaakt door roken. Meer hierover kunt u lezen bij roken en hygiëne. Ook heeft roken een negatief effect op zowel uw smaak- als reukvermogen. Daarbij leidt roken tot een verhoogde kans op ontstekingen in het tandvlees. Roken vernauwt de bloedvaten, hierdoor genezen wondjes in de mond slecht en ook dit heeft zijn weerslag op het tandvlees. Bij gezonde mensen is bloedend tandvlees een teken van een ontsteking, en dit wordt doorgaans dan ook op tijd ontdekt. Bij rokers echter bloedt het tandvlees minder vanwege de vaatvernauwing. Hierdoor wordt de ontsteking niet of minder gauw opgemerkt. De ontsteking heeft hierdoor vrij spel en kan opvlammen. Ook het kaakbot kan door deze ontsteking aangetast worden, met als gevolg dat uw tanden los kunnen gaan zitten. Deze aandoening heet parodontitis. Stoppen met roken brengt al snel verlichting. Ook heeft een behandeling tegen parodontitis beter resultaat als u niet rookt. 
Terug

Roken en de ogen

Dat roken ook een effect heeft op de ogen, is veelal minder bekend. Er zijn enkele oogaandoeningen die aanzienlijk vaker voorkomen bij rokers dan bij niet-rokers. Zo heeft u als roker meer kans op een glaucoom: een aandoening van de oogzenuw die, mits onbehandeld, tot blindheid kan leiden. Een hoge oogdruk kan hiervoor een aanwijzing zijn, maar de aandoening wordt veroorzaakt door een vernauwing van de bloedvaten in het oog. Ook hebben rokers meer kans op staar (cataract). Daarbij hebben rokers drie keer zo veel kans als niet-rokers op maculadegeneratie: een aandoening aan de kegeltjes van het oog. De kegeltjes in het oog zijn lichtgevoelige cellen die kleur en contrast waarnemen, bij maculadegeneratie sterven deze af. Na het stoppen met roken hebben ex-rokers ongeveer 15 jaar een verhoogd risico op maculadegeneratie.
Wanneer u stopt met roken, verkleint u de kans op het krijgen en het verergeren van oogproblemen.
Terug 

Roken en de doorbloeding naar de benen

Roken heeft zoals u heeft kunnen lezen, een grote invloed op de doorbloeding in het lichaam. Ook de doorbloeding naar uw benen kan minder worden, waardoor u pijn kunt krijgen. Dit fenomeen wordt ‘etalagebenen’ genoemd. Mensen met deze pijnlijke benen, kunnen al last krijgen na een klein stuk lopen.
Door te stoppen met roken, wordt de doorbloeding beter en wordt de pijn aanzienlijk minder.
Terug 

Roken en uw stofwisseling

Nicotine versnelt de stofwisseling, het pept de maag en de darmen als het ware op om sneller te gaan werken. Het gevolg daarvan is dat de stofwisseling wat vertraagt na het stoppen met roken. Hoewel, in feite is dit precies omgekeerd: de stofwisseling wordt niet zozeer trager na het stoppen met roken, maar de stofwisseling verloopt bij rokers juist wat sneller dan normaal. Als iemand stopt met roken, gaat het lichaam weer terug naar de normale stofwisseling.
Veel mensen die stoppen met roken worden dan ook wat zwaarder. De gemiddelde gewichtstoename na het stoppen met roken is 2,8 kg bij mannen en 3,8 kg bij vrouwen. Er zijn echter ook mensen die juist wat afvallen als ze gestopt zijn. Ongeveer 16% van de ex-rokers valt af bij een stoppoging. Verder komt 13% van de mensen 10 kg of meer aan. Als iemand aankomt van stoppen met roken, dan zal het gewicht er vooral in de eerste drie maanden na het stoppen bij komen.
In de behandeling wordt ook aandacht besteed aan de mogelijke gewichtstoename na het stoppen met roken. Indien gewenst, kan een diëtist meekijken om zo een goede eetgewoonte aan te leren.
Terug

Roken en hygiëne

Roken kan er toe leiden dat u een zogenaamd ‘rokersgebit’ krijgt: uw tanden, kiezen en vullingen kunnen een gelige kleur krijgen. Dit geldt ook voor uw kunstgebit. Uw (kunst)gebit is moeilijk schoon te maken en de aanslag door de rook komt snel weer terug.
Ook kan roken de reuk en smaak aantasten: rokers ruiken en proeven minder dan niet-rokers. Bovendien heeft u een minder frisse adem, ruiken uw kleren en haren naar rook en kunt u geelbruine vingers krijgen door te roken.
Wanneer u stopt met roken, zult u op de korte termijn verbetering merken op het gebied van verkleuring, reuk en smaak. Bovendien zullen uw adem, kleren en haar een stuk frisser ruiken.
Terug

Roken en kinderen krijgen

Rokende vrouwen worden minder gemakkelijk zwanger dan niet-rokende vrouwen. Daarbij hebben rokende mannen minder goed sperma dan niet-rokende mannen. Roken tijdens de zwangerschap is bovendien erg schadelijk voor het kind. Zo krijgen zwangere vrouwen die roken meer miskramen en ook hebben zij een toenemend risico op te vroeg geboren baby’s. Lees meer over de schadelijke gevolgen voor het ongeboren kind bij zwangerschap. Als u zwanger wilt worden of zwanger bent is rookvrij zijn de beste keus.
Terug 

Roken en overige gevolgen

Naast bovengenoemde gevolgen, heeft roken een grote invloed op het verouderingsproces van de huid. Rokers hebben meer rimpels; ze lijken sneller oud. Daarbij genezen wonden bij rokers minder snel en bovendien hebben ze sneller last van ontstekingen. Dit is ook weer grotendeels te wijten aan de verminderde doorbloeding.
Daarnaast zijn er ook nog andere aandoeningen die vaker voorkomen bij rokers, zoals reumatoïde artritis (een pijnlijke, chronische ontsteking aan de gewrichten) en de ziekte van Crohn (een chronische ontsteking van het darmkanaal).
Terug

 
Totale besparing sinds
[datum]:
?

Vul de gegevens in en bereken hoeveel geld u kunt besparen.

Stopdatum:
(niet verplicht)
 
Geen stopdatum